جهت‌گیری پارسینا به سمت موسیقی‌های محلی

گریشنا: در آخرین شب از اجرای گروه موسیقی پارسینا بیشتر صندلی‌های سالن سراجی پر شد. از بین دوازده آهنگ اجرا شده، تشویق‌های حاضرین نشان می‌داد، دو قطعه‌ی محلی «یار نتیار»، « گراش قدیم» و آهنگ دیگری به اسم « رفیق» توجه حاضرین را بیشتر جلب کرده است.  به گزارش خبرنگار گریشنا؛ بیست‌ویکم مهر ماه، مراسم […]

۲۳ مهر ۱۳۹۳