استقبال از موسیقی در شب اول جشن ۳۳ + دانلود یک آهنگ

موسیقی‌های اجرا شده با شعرهای گراشی بیش از بخش‌های دیگر جشن ۳۳ مورد استقبال قرار گرفت. در اولین شب اجرای موسیقی گروه پارسینا بیش از نیمی از سالن سراجی پر شده بود. دو آهنگ گراشی با شعرهای امیرحمزه مهرابی و صادق رحمانی بخشی از هشت آهنگی بود که در این شب اجرا شد. قرار است […]

بهمن ۱۹, ۱۳۹۰