خیر گراشی در چاهورز مسجد ساخت

گریشنا: مسجد محمد رسول‌الله(ص) در بخش چاه‌ورز با همت خیر گراشی غلام‌رضا جوشن به دست حجت‌السلام سید عباس معصومی افتتاح شد. به گزارش خبرنگار گریشنا:ساخت این مسجد در سه طبقه به مساحت هزار و هشتصد متر مربع و زیربنای ۱۲۰۰ متر یک میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه داشته و قسمت آشپزخانه‌ی آن نیز با […]

۴ آبان ۱۳۹۳