۲۳ گذرنامه تقلبی روی میز نیروهای انتظامی

گریشنا: با کشف بیست و سه گذرنامه‌ی تقلبی، مجرمان دستگیر و به پایگاه انتظامی شهرستان منتقل شدند. به گزارش نیروی انتظامی شهرستان گراش؛ فرمانده‌ی انتظامی شهرستان،گفت: «مأمورین پلیس اطلاعات در حین جمع‌آوری اتباع بیگانه، پس از بررسی دقیق گذرنامه‌های چند افغانی پی برد که گذرنامه‌های ارائه شده جعلی و تقلبی است و بلافاصله متهمین به همراه […]

مهر ۲۷, ۱۳۹۳