گزارش تصویری: روز قهرمانان و پیشکسوتان ورزش

گریشنا: همایش تقدیر از خیرین، پیشکسوتان، پیشگامان و برترین‌های ورزش گراش به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در سالن دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد. گزارش تصویری مجید افشار از این رویداد را ببنید:

۱ آبان ۱۳۹۳