دو قاچاقچی سوخت در چنگال قانون

گریشنا: ۳۵۶۰ لیتر سوخت قاچاق در گراش کشف شد و دو قاچاقچی سوخت به چنگال نیروهای انتظامی شهرستان افتادند و دستگیر شدند. به گزارش نیروی انتظامی شهرستان گراش؛ ۳۵۶۰ لیتر سوخت قاچاق توسط پلیس این شهرستان کشف و طرح مقابله با قاچاق سوخت اجرا شد.  سرهنگ عبدالعظیم انصاری در رابطه با این خبر گفت: «طرح مقابله با […]

۲۷ مهر ۱۳۹۳