نمایش زخم از زبان ناشنوایان

فاطمه ابراهیمی – گریشنا: مخیله‌ام را هل می‌دهم تا وا‍‍‍ژه‌ها را فریاد بزند اما دریغ از یک صدا. خودم را لابلای هجوم کلمات دست و پا شکسته که مدام به دور هم تاب می‌خورند به قرار می‌رسانم. قرار بی قراری. همین دیشب، همان جای پارسالی، باز پلاک ۱۷۰ ای‌های مسکن مهر صلوات‌های بی‌صداشان را مدام […]

۱۰ آبان ۱۳۹۳