آشنایی با علم نانوتکنولوژی در دانشکده‌ی علوم پزشکی گراش

گریشنا:سیمینار آشنایی با علم نانوتکنولوژی و کاربرد آن در علوم پزشکی با حضور دکتر اثنی عشری از دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی دانشکده‌ی علوم پزشکی گراش؛ دراین مراسم که در سالن دفاعیه دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد دانشجویان دانشکده‌های علوم پزشکی گراش، لار، دانشکده بهداشت اوز و پرسنل بیمارستان […]

۲۳ مهر ۱۳۹۳