آمادگی و پتانسیل گراش برای میزبانی از مسابقات استقامت و پرش قهرمانی استان

گریشنا: به گفته‌ی طفیانی رئیس هیات سوارکاری استان فارس، گراش، پتانسیل میزبانی از مسابقات قهرمانی استان را دارد.‬ به گزارش روابط عمومی اداره‌ی ورزش و جوانان؛ طفیانی، رئیس هیئت سوارکاری استان فارس به همراه هیات همراه با اکبری رئیس اداره ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کردند. رئیس هیئت سوارکاری فارس با اشاره به جایگاه […]

۷ آبان ۱۳۹۳