یک دانشکده و هفت رشته‌ی دانشگاهی جدید در منطقه

 بعد از اضافه شدن دانشکده‌ی پرستاری گراش، خبر افزوده شدن یک دانشکده فنی و مهندسی با سه رشته‌ی کارشناسی در لار، و همچنین تصویب چهار رشته جدید به دانشگاه‌های منطقه شنیده می‌شود. با تصویب مجوز تاسیس «دانشکده فنی و مهندسی لارستان» با سه رشته‌ی مهندسی صنایع، شهرسازی و مهندسی فناوری اطلاعات (IT)؛ و همچنین افزوده […]

خرداد ۱۰, ۱۳۹۲