بررسی خرمای گراش در همایش اصفهان

 گریشنا: مقاله‌ی محمود آذرآیین در مورد خرمای شهرستان گراش به عنوان یکی از مقالات برتر در دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی در اصفهان انتخاب شد. متن کامل این مقاله در سایت هواشناسی به‌روز شهرستان گراش که توسط آذرآیین مدیریت می‌شود قرار گرفته است. (دریافت مقاله) به نوشته سایت پژوهشگاه، این همایش با […]

۲۳ مهر ۱۳۹۳